Rừng thông nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Hà Nam

Rừng thông nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Hà Nam